Skoči na vsebino

Pleteršnikova rokopisna zbirka zemljepisnih imen

Pleteršnikova zbirka zemljepisnih imen je rokopisna kartotečna zbirka, ki je nastala na podlagi gradiva za nerealizirani leksikon slovenskih zemljepisnih imen. Zbiranje gradiva je na pobudo Maksa Pleteršnika leta 1876 potekalo v okviru akcije Slovenske Matice, da naj bi izobraženi domoljubi vsak v svojem kraju začeli nabirati imena vasi, rek, gora, hribov itd. Gre za izredno bogat dokument o stanju slovenske toponimije s preloma iz 19. v 20. stoletje, za sodobno slovensko toponomastiko pa neprecenljiv zgodovinski vir za raznovrstne raziskave.